Menu
Your Cart

Over ons

Wellnessheaven
Witte Hoeve 45
2431 Veerle-Laakdal
Antwerpen
Belgium
Ondernemingsnummer: 0861723848
Btw nummer:BE0861723848

Bankgegevens
BANK ARGENTA: 979-0833298-73
IBAN: BE27 9790 8332 9873
BIC:ARSPBE22
Bij overschrijving steeds ordernummer vermelden!!!

Voorwaarden:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door de wellnessheaven shop uitgevoerd en zullen gelden boven eventuele voorwaarden op documenten van de koper.
Behoudens schriftelijke bevestiging is geen enkele toevoeging of wijziging aan deze voorwaarden bindend voor wellnessheaven.be. Elke bestelling, via deze website is bindend voor de opdrachtgever.

Leveringstermijn:
Twee werkdagen na ontvangst betaling.
Leveringstermijnen gelden enkel als aanwijzing en zijn niet bindend voor wellnessheaven, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Vertraging bij het leveren kan geen aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding.

Niet betaling
Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van rechtswege ten belope van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd belopende van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadevergoeding.
Bij niet betaling behoudt wellnessheaven zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of nieuwe bestellingen te weigeren.

Verkochte goederen
Verkochte goederen blijven eigendom van wellnessheaven tot de volledige betaling van hun prijs, hoofdsom en bijkomende kosten inbegrepen. De verzending van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper.

Prijzen
wellnessheaven.be behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. De prijzen vermeld in de catalogus of andere door haar uitgegeven publicaties, zijn geldig voor de duur van de periode vermeld in de betreffende publicatie.
Online aankopen in de wellnessheaven shop worden enkel geleverd in België, Nederland en Luxemburg. Gelieve ons te contacteren indien u in een ander land woont.

Minderjarigheid
Bestellingen van minderjarigen zijn slechts geldig mits de ouders/voogd hun schriftelijke toestemming geven.
Port en verzendingskosten worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

Foto
De foto's van onze artikelen zijn momentopnamen. Hun actuele look kan intussen wat veranderd zijn: een iets ander model, een andere kleur. In de mate van het mogelijke houden wij u hiervan op de hoogte.

Afhaling
Afhalingen zijn mogelijk maar enkel op afspraak!! Gelieve bij neem contact op een vraag hieromtrent in te vullen.

Levering
De post of een transportbedrijf levert de bestelling op het door u opgegeven adres. Alle producten dewelke in een ander land worden geleverd dan België moeten worden gebruikt in België zonder uitzondering. Maw U kan perfect als U bijvoorbeeld in Nederland een buitenverblijf hebt daar laten leveren zolang U uw producten in België gebruikt!! Wellnessheaven is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een klant dewelke niet in België woont besteld en zijn producten niet in België gebruikt.